ວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງສະຖານະການຂັດແຍ້ງ ມີປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ, ຄວາມຄິດເຫັນຫຼາຍ. ໂດຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຮູ້, ປະສົບການ, ພວກເຮົາຖືກບັງຄັບໃຫ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ອີງໃສ່ແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ຍັງເພື່ອຮັບຟັງ, ເຊິ່ງມັກຂັດກັບຈຸດຂອງພວກເຮົາຂອງຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນ. ແລະໃນເວລາທີ່ຜົນປະໂຫຍດບໍ່ກົງກັນ, ຄວາມຂັດແຍ່ງເກີດຂື້ນ.

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງບໍ່ແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍສະເຫມີໄປ. ມັນມັກຈະຢູ່ໃນສະຖານະການຂັດແຍ້ງທີ່ຄວາມຈິງເກີດມາ. ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຖືກຕ້ອງແລະເຫມາະສົມກັບບັນຫາກໍ່ສາມາດພົບໄດ້ຫຼັງຈາກແກ້ໄຂສະຖານະການຂັດແຍ້ງ. ລັກສະນະສ້າງຫຼືທໍາລາຍຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງແມ່ນກໍານົດໂດຍວິທີທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງນີ້.


ງຽບກັບຕົວທ່ານເອງ ...

ການຢູ່ຢ່າງດຽວ, ຄວາມຂັດແຍ້ງພາຍໃນອາດຈະເກີດຂື້ນໃນໂອກາດໃດໆ. ໃນເວລາທີ່ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຄວາມຂັດແຍ້ງ intrapersonal ເກີດຂຶ້ນໃນ subconsciousness ຂອງພວກເຮົາ, ນັ້ນແມ່ນການຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ, ພາຍໃນຈິດວິນຍານຂອງພວກເຮົາ, ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ. ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ intrapersonal ແມ່ນອີງໃສ່ການທໍາອິດຂອງການວິເຄາະສະຖານະການແລະການກໍານົດສາເຫດຂອງການລົບກວນ. ວິທີທີ່ແນ່ນອນໃນການກໍານົດບັນຫາແມ່ນຂຽນລາຍງານສິ່ງທີ່ທ່ານກັງວົນກ່ຽວກັບ. ມີລາຍຊື່ທັງຫມົດ, ແລະໄດ້ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ທ່ານຈະຮູ້ຈັກ "ສັດຕູ" ຂອງທ່ານໂດຍກົງ.

ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ເບິ່ງວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການຈັດການກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ມີຢູ່.

  1. Reception "What's next?" ອ້າງເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານຂຽນ. ການອ່ານແຕ່ລະວັກ, ທ່ານຈິດໃຈ, ຫຼືສຽງດັງ, ຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າ: "ແລະສິ່ງທີ່ເປັນຫຍັງຕໍ່ໄປ?". ຖາມຄໍາຖາມນີ້ສໍາລັບຄໍາຖາມໃຫມ່ແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫົວຂອງທ່ານ, ຄໍາຕອບຈະບໍ່ໃຊ້ເວລາດົນລໍຖ້າ. ສືບຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ນີ້ຈົນກ່ວາຄໍາຕອບຂອງທ່ານແມ່ນ: "ບໍ່ມີຫຍັງ!". ເມື່ອ "ບໍ່ມີຫຍັງ", ດັ່ງນັ້ນມັນກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການບໍ່ດີ? ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ຄໍາຖາມແມ່ນໄດ້ຖືກແກ້ໄຂ. ເລື້ອຍໆພວກເຮົາໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເຮັດ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເວົ້າວ່າ, ອອກຈາກການດູດຊ້າງຂອງຊ້າງ.
  2. ການປ່ຽນແປງທັດສະນະ. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດປ່ຽນສະຖານະການໄດ້, ຢ່າຟ້າວຂົ່ມຂູ່ທ່ານເອງ, ພະຍາຍາມປ່ຽນທັດສະນະຂອງທ່ານຕໍ່ບັນຫາ. ການປະເມີນສະຖານະການຈາກຈຸດປະສົງຂອງຊ່ວງເວລາທີ່ດີ, ແລະພວກເຂົາຈະພົບ, ເຊື່ອຂ້ອຍ. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິໃຫ້ກັບບັນຫາ, ທ່ານຈະຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈ, ແລະໃນໄວໆນີ້ບັນຫາຈະຫາຍໄປຫມົດ.

ການເກີດຂື້ນຂອງການຂັດແຍ້ງ intrapersonal deprives ພວກເຮົາຂອງລັດທາງດ້ານຈິດໃຈທີ່ມີສຸຂະພາບ. ຄວາມກັງວົນແລະຄວາມກັງວົນຈະບໍ່ຫາຍໄປຈົນກ່ວາສາເຫດຖືກລົບລ້າງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນໄປຫາກໍລະນີ, ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະບໍ່ຄິດກ່ຽວກັບຄົນເຈັບ, ຍົກເລີກຫຼືປ່ຽນບັນຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂດ້ວຍສິ່ງອື່ນກໍ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ. ສໍາລັບເວລາໃດຫນຶ່ງທ່ານຈະລືມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເບື່ອຫນ່າຍ. ແຕ່ນີ້ຈະບໍ່ມີເວລາດົນ, ເປັນສາເຫດຂອງການຂັດແຍ້ງຈະຍັງຄົງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເທື່ອ. ຢ່າແລ່ນຫນີຈາກຕົວທ່ານເອງ, ຢ່າຢ້ານ, ການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຢ້ານກົວຂອງຕົນເອງ.

ທ່ານແລະຄົນອື່ນ

ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຢູ່ເຮືອນ, ຢູ່ທີ່ພັກ - ທຸກບ່ອນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ຄົນມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງແລະຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ນີ້ແມ່ນປົກກະຕິ, ແລະມັນເປັນທໍາມະຊາດ. ມີຫລາຍວິທີທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນ. ບຸກຄົນທຸກຄົນເລືອກຕົວເລືອກທາງດ້ານພຶດຕິກໍາທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການ, ລັກສະນະແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫານີ້.

  1. ວິທີການກໍ່ສ້າງທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແມ່ນການປະນີປະນອມ. ໃນກໍລະນີນີ້, ຝ່າຍຂັດແຍ້ງແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບທຸກຄົນ. ນີ້, ໃນມາດຕະການບາງຢ່າງ, ທັງສອງຊະນະ.
  2. ການຫລົບຫນີຫລືຫຼີກເວັ້ນການຂັດແຍ່ງບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ. ພຶດຕິກໍານີ້ສາມາດເປັນລູກລະເບີດທີ່ໃຊ້ເວລາ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຫຼີກລ້ຽງການຂັດແຍ້ງທີ່ເປີດເຜີຍ, ຄວາມກົດດັນແລະຄວາມຫ່ວງໃຍຈະສະສົມຢູ່ໃນທ່ານ. ໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອະນາຄົດນີ້ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງບຸກຄົນ. ທ່ານຕ້ອງການນີ້ບໍ? ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
  3. ການເຈລະຈາເປັນວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງມີກົດລະບຽບບາງຢ່າງ. ຫນ້າທໍາອິດຂອງການທັງຫມົດ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີເຫດຜົນທີ່ຊັດເຈນສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງແລະສາເຫດຂອງມັນ. ອັນທີສອງ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຄວນເຄົາລົບຄວາມຄິດເຫັນຂອງ interlocutor, ສາມາດຟັງໄດ້, ແລະພະຍາຍາມພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີຕໍ່ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. ຫນຶ່ງຫົວ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເວົ້າວ່າ, ແມ່ນດີ, ແຕ່ສອງແມ່ນດີກວ່າ.

ວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຄອບຄົວຄວນອີງໃສ່ເປົ້າຫມາຍທົ່ວໄປ - ການສ້າງແລະຮັກສາການແຕ່ງງານທີ່ມີຄວາມສຸກ. ບໍ່ມີຜູ້ນໍາໃນການແຕ່ງງານ, ບໍ່ມີຜູ້ຊະນະຫລືຜູ້ລົ້ມລະລາຍ. ທ່ານເປັນທີມ, ແລະຖ້າໃຜຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ສູນເສຍ, ທ່ານໄດ້ສູນເສຍທັງສອງ. ແລະທ່ານບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງການຕໍ່ສູ້, ເພື່ອຊອກຫາທີ່ສອງຂອງທ່ານໃນຄອບຄົວແມ່ນ "ເຢັນ". ທ່ານມີເປົ້າຫມາຍຫນຶ່ງ, ເຊິ່ງທ່ານທັງສອງໄດ້ເປົ້າຫມາຍຮ່ວມກັນຂອງທ່ານ, ປະຕູເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະຖານະການຊີວິດທີ່ທ່ານປະຈຸບັນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງຢູ່ລອດ, ເຮັດຮ່ວມກັນແລະຮ່ວມກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ, ຈື່ສິ່ງຕົ້ນຕໍ - ກ່ຽວກັບກັນແລະກັນ.