ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບ

ການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນແມ່ນເນື່ອງມາຈາກອິດທິພົນຕໍ່ກັນຂອງອົງປະກອບໃດຫນຶ່ງຕໍ່ກັນແລະກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ປັດໄຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການສ້າງ ບຸກຄະລິກລັກສະນະ , ແລະໃຫ້ພວກເຂົາຄວນຈະໄດ້ຮັບ: ຄຸນລັກສະນະຂອງການລ້ຽງດູ, ການຮັກສາແລະກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດປະຕິບັດ, ສ້າງການປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາບຸກຄົນຂອງເຮົາແຕ່ລະຄົນ.

ປັດໄຈຂອງການສ້າງບຸກຄະລິກຂອງບຸກຄົນ

ປັດຈຸບັນ, ວິໄສທັດຂອງນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ມີປັດໃຈທີ່ເປັນບຸລິມະສິດໃນການພັດທະນາສ່ວນບຸກຄົນ, ແບ່ງອອກເປັນສອງກຸ່ມ. ບາງຄົນເຊື່ອວ່າຄວາມເຊື່ອຈະກໍານົດອະນາຄົດຂອງເດັກເກີດໃຫມ່ໃນຂະນະທີ່ປະຖິ້ມບົດບາດສໍາຄັນຂອງການລ້ຽງດູແລະສິ່ງແວດລ້ອມ. ອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ຜູ້ອື່ນເຫັນວ່າປັດໃຈຕົ້ນຕໍໃນການສ້າງບຸກຄະລິກກີ້ແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງອົງປະກອບສັງຄົມແລະຊີວະພາບ. ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຫ້ພວກເຂົາແຕ່ລະຄົນມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

1. ສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ. ການສື່ສານແລະກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງສັງຄົມ, ຊ່ວຍສ້າງບຸກຄະລິກລັກສະນະທັງຫມົດຂອງຊີວິດ, ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ແລະສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຕົນເອງ. ມັນແມ່ນການຊື້ທັກສະການສື່ສານໃຫມ່ທີ່ເປັນປະຈັກພະຍານເຖິງກິດຈະກໍາສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ. ແຕ່ບາງທີອາດມີຄຸນນະພາບລົບກວນຂອງປັດໃຈນີ້ແມ່ນບາງຄັ້ງບໍ່ມີຄວາມຄາດຫວັງ, ອິດທິພົນ spontaneous ຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂອງພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນ.

2. ການສຶກສາບາງຄັ້ງກໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງລັກສະນະຂອງມະນຸດ. ພຽງແຕ່ການສຶກສາແມ່ນພິຈາລະນາທີ່ດີເລີດ, ເຊິ່ງອອກຈາກການພັດທະນາ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນ, ການສຶກສາຕົນເອງແມ່ນປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນໃນການສ້າງບຸກຄະລິກ, ໂດຍບໍ່ວ່າອາຍຸຂອງມັນ.

3. ປັດໃຈທາງຊີວະພາບຂອງການສ້າງບຸກຄະລິກ:

ສືບຕໍ່ຫົວຂໍ້ຂອງຄວາມສາມາດຂອງຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ, ຄວນຈະໄດ້ຮັບການສັງເກດວ່າຄວາມພ້ອມຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານມີປັນຍາໃນທ່ານ. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດວຽກຫນັກປະຈໍາວັນເພື່ອແນໃສ່ທັກສະທັກສະທີ່ແນ່ນອນ, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດກາຍເປັນນັກຄະນິດສາດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ນັກວິທະຍາສາດວິທະຍາສາດ, ແລະອື່ນໆ.