ຜົນສະທ້ອນຂອງການສະກົດຄໍາຮັກສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະລູກຄ້າ

ບາງຄົນເຊື່ອວ່າບັນຫາຕ່າງໆໃນຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພິທີການສົນທະນາກັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ລ່ວງຫນ້າກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການສະກົດຄໍາສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະລູກຄ້າ. ແລະອີກເທື່ອຫນຶ່ງເພື່ອຄິດກ່ອນທີ່ຈະຫັນໄປຫາຫມໍບອກແລະພະຍາມານ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການສະກົດຄໍາສໍາລັບລູກຄ້າ

ການເຮັດຕົວເປັນລູກຄ້າ, ບຸກຄົນມັກຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າຜົນສະທ້ອນຂອງການສະກົດຄໍາຮັກສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ແຕ່ລູກຄ້າແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍເຂົ້າຮ່ວມມັນເທົ່າທຽມກັນ, ພວກເຂົາເປັນສອງຈຸດສໍາຄັນຂອງພິທີການ.

ຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ສະບາຍຂອງການສະກົດຄໍາສາມາດເຕືອນທ່ານກ່ຽວກັບຕົວທ່ານເອງໄດ້ທັນທີທັນໃດ, ແຕ່ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ລ່າຊ້າ. ພວກເຂົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະມີປະສົບການໂດຍເດັກນ້ອຍ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າລູກຫລານຂອງລູກຄ້າໃນຮູບແບບຂອງການທໍາລາຍຄອບຄົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ທີ່ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຫລອກລວງຜູ້ທີ່ຮັກຫຼືຮັກຕົນເອງກໍ່ອາດຈະເຈັບປ່ວຍຢ່າງຮຸນແຮງພາຍຫຼັງພິທີການດັ່ງກ່າວ, ລາວຈະຖືກຂັດຈັງຫວະໃນການເຮັດວຽກແລະໃນການພົວພັນກັບຄົນອື່ນ. ຖ້າຫາກວ່າການສະກົດຄໍາມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມີລູກຄ້າອາດຈະມີອຸປະຕິເຫດບາງຢ່າງທີ່ ruins ຊີວິດຂອງຕົນ.

ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍແມ່ນການສະກົດຄໍາຮັກສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ?

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງບຸກຄົນອື່ນໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການປະຕິບັດງານ, ຄວນສັງເກດວ່າມັນຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນຜູ້ໃດຫມົດ. ຢູ່ໃນລະດັບ subconscious, ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງຈະຍັງ instinctively ຕ້ານ. ນີ້ເວລາຜ່ານໄປຈະນໍາໄປສູ່ການທໍາລາຍຈິດໃຈແລະຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການສະກົດຄໍາສາມາດຫຼົງໄຫຼ.

ມັນກໍ່ເປັນໄປໄດ້ວ່າຍ້ອນຄວາມຮັກ, ບຸກຄົນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈະປ່ຽນແປງ, ບຸກຄົນນັ້ນຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ, ຄົນແປກຫນ້າທີ່ມີລັກສະນະແລະນິໄສທີ່ບໍ່ດີ, ຫຼື "ຜັກ" ທີ່ເສຍຫາຍ.

ການສະກົດຄໍາຕົວເອງຮັກໃນປະຈໍາເດືອນແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ

ເດັກຍິງຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນແນ່ໃຈວ່າ, ວ່າຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການສະກົດຄໍາຮັກສໍາລັບຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍແລະລູກຄ້າຈະບໍ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຕົນເອງ, ຖ້າຫາກວ່າມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດພຽງແຕ່ດໍາເນີນການເປັນອິດສະຫຼະ. ຕົວຢ່າງ, ການສະກົດຄໍາຮັກສໍາລັບເດືອນ. ແຕ່ຢູ່ທີ່ນີ້ພຽງແຕ່ລູກຄ້າແລະນັກສະແດງທີ່ປະກົດຢູ່ໃນຄົນດຽວ, ດັ່ງນັ້ນກົດລະບຽບການ rollback ຍັງຈະເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີການລົ້ມເຫລວ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ການປະຕິບັດເບິ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ: ເດັກຍິງໃຊ້ເວລາເລືອດປະຈໍາເດືອນຂອງນາງແລະເພີ້ມມັນໃຫ້ກັບເຫຼົ້າແວງ (ຫຼືເຄື່ອງດື່ມອື່ນ), ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ດື່ມໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ແຕ່ເລືອດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີພະລັງທີ່ມີອໍານາດຫຼາຍ, ແລະດັ່ງນັ້ນການດຶງອອກຈາກການສະກົດຈະສາມາດແຂງແຮງຫຼາຍ. ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກາຍເປັນຜີຮ້າຍທີ່ແທ້ຈິງ, ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກແຍກອອກຈາກໂລກແລະບໍ່ມີ ອາລົມ ທັງຫມົດ. ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໃຊ້ການສະກົດຄໍາ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະກາຍເປັນຫມັນ, ສູນເສຍຄວາມຫນ້າສົນໃຈຂອງນາງແລະແມ້ກະທັ້ງສູນເສຍຈິດໃຈຂອງນາງ.